Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

PRZYBORY NA PRAKTYCZNY EGZAMIN Z KWALIFIKACJI 2019r.

7 stycznia 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 27 listopada 2018 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń-luty 2019 r.

 

 Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r.

  1.  A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy  XXXX
  2. A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji  kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
  3. T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich kalkulator prosty*
  4. T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego kalkulator prosty*
  5. Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r.

 

  1. AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy XXXX
  2. MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Zobacz także