Menu

Matura 2018

12 września 2017

Informujemy słuchaczy LO sem. V i VI, iż termin składania deklaracji maturalnych 2018 upływa z dniem 30 września 2017 r.

Osoby chcące podejść do matury prosimy o pilne zgłaszanie się do sekretariatu w celu złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie.

Brak złożenia deklaracji do 30 września 2017 r. skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu maturalnego w maju 2018 r.

Zobacz także